Diagnostyka


Pracownia RTG


Pracownia Tomografii Komputerowej


Pracownia EKG i badań czynnościowych


Pracownia endoskopowa


Pracownia USG