Dyrekcja


Dyrektor Naczelny: mgr Małgorzata Ludzkowska
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa: lek. med. Michał Skoczek
Główna księgowa: mgr Ewa Łokaj
Pielęgniarka przełożona: p.o. mgr Justyna Darowska
Sekretariat: Iwona Kuźniak