Oddziały szpitalne


Oddział chirurgii z pododdziałem urologicznym

Pełniący obowiązki kierownik oddziału: lek. med. Grzegorz Szanecki tel. 61/29-73-620
Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Ochlińska tel. 61/29-73-622

Oddział wewnętrzny

Kierownik oddziału: lek. med. Izabela Konieczna tel. 61/ 29 73 639
Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Smolarek tel. 61/29-73-664

Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Kierownik oddziału: lek. Cyprian Smak tel. 61/ 29 73 606
Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Pietz tel. 61/29-73-641

Oddział położniczo-ginekologiczny z pododdziałem neonatologicznym

Kierownik oddziału: lek. med. Waldemar Szymański tel. 61/ 29 73 643
Pielęgniarka oddziałowa: Magdalena Gramza tel. 61/29-73-629

Oddział pediatryczny

Kierownik oddziału: lek. med. Jolanta Grelak-Leońska tel. 61/ 29 73 621
Pielęgniarka koordynująca: Alina Filipowicz tel. 61/29-73-694

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Kierownik oddziału: lek. med. Andrzej Dauksza tel. 61/ 29 73 671
Pielęgniarka oddziałowa: Maria Warnke tel. 61/29-73-660

Oddział medycyny paliatywnej

Kierownik oddziału: lek. med. Małgorzata Adamska-Różycka tel. 61/ 29 73 613
Pielęgniarka oddziałowa: Monika Kucińska tel. 61/29-73-618

Blok operacyjny

Kierownik oddziału: lek. med. Andrzej Dauksza tel. 61/ 29 73 675
Pielęgniarka oddziałowa: Mariola Grill tel. 61/29 73 675

Centralna sterylizacja

Pielęgniarka epidemiologiczna: Katarzyna Rab tel. 61/29-73-663

Izba Przyjęć

Koordynator izby: lek. med. Jędrzej Oberc tel. 61/ 29 73 624
Pielęgniarka koordynująca: Anna Hurysz tel. 61/29-73-685

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny


Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy


Prosektorium