Oddziały szpitalne


Oddział chirurgii z pododdziałem urologicznym

Ordynator oddziału: lek. med. Robert Brdąkała tel. 61/29-73-620
Pielęgniarka oddziałowa: Hanna Muszyńska tel. 61/29-73-622

Oddział wewnętrzny

Kierownik oddziału: lek. med. Izabela Konieczna tel. 61/ 29 73 639
Pielęgniarka oddziałowa: p.o. Katarzyna Smolarek tel. 61/29-73-664

Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Kierownik oddziału: lek. med. Konrad Chudy tel. 61/ 29 73 606
Pielęgniarka oddziałowa: p.o. Agnieszka Pietz tel. 61/29-73-641

Oddział położniczo-ginekologiczny z pododdziałem neonatologicznym

Kierownik oddziału: lek. med. Waldemar Szymański tel. 61/ 29 73 643
Pielęgniarka oddziałowa: Magdalena Gramza tel. 61/29-73-629

Oddział pediatryczny

Kierownik oddziału: lek. med. Jolanta Grelak-Leońska tel. 61/ 29 73 621
Pielęgniarka oddziałowa: Alicja Filipowicz tel. 61/29-73-694

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Kierownik oddziału: lek. med. Andrzej Dauksza tel. 61/ 29 73 671
Pielęgniarka oddziałowa: Maria Warnke tel. 61/29-73-660

Oddział medycyny paliatywnej

Kierownik oddziału: lek. med. Małgorzata Adamska-Różycka tel. 61/ 29 73 613
Pielęgniarka oddziałowa: Monika Kucińska tel. 61/29-73-618

Blok operacyjny

Kierownik oddziału: lek. med. Andrzej Dauksza tel. 61/ 29 73 675
Koordynująca: Mariola Grill tel. 61/29 73 675

Centralna sterylizacja

Pielęgniarka epidemiologiczna: Katarzyna Rab tel. 61/29-73-663

Izba Przyjęć

Kierownik oddziału: lek. med. Grzegorz Szanecki tel. 61/ 29 73 624
Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Ochlińska tel. 61/29-73-685

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny


Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy


Prosektorium